Privacybeleid

Wie zich bij Stolk Psycholoog Online aanmeldt voor hulp, wil natuurlijk dat de hulpvraag, klachten en problemen vertrouwelijk worden behandeld. U kunt er op vertrouwen dat ik zonder uw toestemming met niemand informatie zal uitwisselen. Psychologen zijn gebonden aan hun beroepsgeheim, aan de beroepscode van het NIP, de Wet van de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO) en aan de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat er zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming geen informatie over u aan derden mag worden verstrekt. Er wordt niet met anderen overlegd als u dat niet wilt.
Tijdens de behandeling wordt een digitaal dossier bijgehouden. Na beƫindiging van de behandeling kan u een digitale versie van dossier opvragen. Indien u daar geen prijs op stelt, zal ik u om schriftelijke toestemming vragen om het digitale dossier te vernietigen.
Indien u zich bij Stolk Psycholoog Online aanmeldt voor training of supervisie dan worden alleen de meest noodzakelijke persoonsgegevens gevraagd. Deze worden niet met anderen gedeeld en na beƫindiging van de training of supervisie vernietigd.

BEROEPSCODE

Stolk Psycholoog Online werkt volgens de beroepscode van het NIP, waarin de beroepsethische regels zijn vastgelegd. Hierin zijn onder andere wetenschappelijke fundering, openheid van handelen, beroepsgeheim en een klachtenprocedure geregeld.