Psychologisch onderzoek en behandeling

Online psychologische hulp voor de psychische problemen van uw kind

Uit onderzoek blijkt, dat er bij ongeveer 5% van de kinderen sprake is van een psychische aandoening. Van alle adolescenten tussen de 18 en 24 jaar heeft 45% ooit in het leven te kampen gehad met een psychische aandoening. Psychische problemen bij kinderen zoals angsten, stemmingsproblemen, trauma, ADHD, autisme of dwang zijn voor vertrek naar het buitenland soms al bekend, maar kunnen ook door de expat-situatie worden getriggerd. Zo heeft een kind met autisme vaak moeite met veranderingen. Depressieve klachten of opstandig gedrag bij een puber kunnen worden versterkt door de expat-situatie.

In Nederland is de hulp van de Jeugd GGZ geregeld via de huisarts en wijkteams. Deze vorm van hulp is niet of moeilijk toegankelijk als u in het buitenland woont. Stolkpsycholoogonline richt zich daarom op diagnostiek en behandeling van psychische problemen voor de kinderen in expat-gezinnen. Gelukkig is er tegenwoordig veel mogelijk met videobellen, digitale diagnostiek en online behandeling, voor zowel het kind of de jongere zelf, maar ook ter ondersteuning van de ouders.

INFORMATIE OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN BIJ KINDEREN EN DE (ONLINE)BEHANDELING DAARVAN

Autisme, AD(H)D, Angst- en stemmingsstoornissen zijn de meest voorkomende stoornissen in de kindertijd. Ook zijn er kinderen die dwangklachten ontwikkelen, onbegrepen lichamelijke klachten hebben. Kinderen kunnen ook angstig en heel onzeker zijn geworden door ingrijpende gebeurtenissen zoals pestervaringen, een scheiding van de ouders, of door diverse verhuizingen en schoolwisselingen.

Online diagnostiek is mogelijk bij ouder en kind door gesprekscontacten en het werken met online vragenlijsten, eventueel aangevuld met videobeelden en, na overleg met de ouders, contact met school. Indien er daadwerkelijk sprake is van een psychisch probleem zoals ADHD of autisme, dan kan hier online veel informatie over worden gegeven en een online behandeltraject voor worden ingezet.

BEHANDELMETHODIEKEN

Jouw omgeving
Voor de online behandeling van psychische problemen bij kind en jeugd maakt Stolkpsycholoogonline zoveel mogelijk gebruik van de online beveiligde behandelomgeving van JouwOmgeving. Bezoekt u vooral eens de site www.jouwomgeving.nl om een indruk te krijgen van de bewezen effectieve - en visueel aantrekkelijke programma's die worden aangeboden. Het werken met JouwOmgeving is uitermate geschikt bij de behandeling van kinderen in expat-situaties. Er is online contact mogelijk tussen behandelaar, kind en ouders. Ook worden er belangrijke oefeningen gegeven en nabesproken. Verder wordt er op een heldere en toegankelijke manier veel psycho-educatie gegeven over de te behandelen problematiek.

Cognitieve gedragstherapie (CGT):
Cognitieve gedragstherapie richt zich op de wisselwerking tussen gevoelens, gedachten en gedrag, die als gevolg van bepaalde situaties worden uitgelokt en kijkt naar de mechanismen, die dergelijke reacties in stand houden. Deze vorm van therapie kan ingezet worden bij een groot scala van klachten bij kinderen vanaf 7-8 jaar. Door middel van visueel aantrekkelijke online behandelprotocollen leert het kind kritisch naar zijn eigen gedachten en gedrag te kijken, leert de oorzaak van bepaalde emoties en negatieve gedachten te herkennen en om te buigen naar meer helpende positieve gedachten. Ook krijgt het kind meer zicht op de gevolgen op diens gedrag en leert bijv. om vermijdingsgedrag te doorbreken.

www.vgct.nl

Traumabehandeling door middel van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR):

Bij deze vorm van therapie wordt de nare herinnering aan een schokkende gebeurtenis verwerkt door het aanbieden van afleidende tikjes via een koptelefoon die verbonden is met uw pc of laptop (www.emdr.nl). Deze snelle en bewezen effectieve therapie is zeer geschikt ter behandeling van pestervaringen, ongelukken of andere (ingrijpende medische) gebeurtenissen.

Oplossingsgerichte therapie

Deze vorm van therapie gaat er vanuit dat analyse van het probleem niet nodig is om tot oplossingen te komen. Analyse van oplossingen is dat juist wel. De cliënt is expert, bepaalt zijn doel, richt de aandacht op mogelijkheden. Snelle verandering is mogelijk en vaak is een kleine verandering voldoende. Deze vorm van therapie is zeer geschikt om anders om te leren gaan met de expat-situatie, kan goed ingezet worden bij stemmingsproblemen en het leren omgaan en accepteren van verlies en/of beperkingen.