Pedagogische ondersteuning

Pedagogische ondersteuning van ouders in een expat-situatie

Opvoeden van kinderen is niet altijd gemakkelijk. Opvoeden van kinderen in een expatsituatie verloopt meestal goed, omdat kinderen het natuurlijke vermogen hebben om zich snel aan te passen aan hun nieuwe situatie. Toch kunnen er situaties zijn, waarbij ouders graag eens advies zouden willen vragen over het omgaan met bepaald gedrag van hun kind. In Nederland is dergelijke hulp over het algemeen goed toegankelijk en via de school en wijkteams geregeld. Voor de expat-ouder is dat lastiger. Een online gesprek met een Nederlands sprekende professional kan dan een alternatief zijn. Onderwerpen waarvoor u bij Karien Stolk terecht kan zijn bijvoorbeeld: Mijn kind luistert slecht, is vaak boos, komt steeds uit bed.
Door middel van video-bellen kan u dergelijke vragen stellen en advies krijgen over hoe dit probleem aan te pakken.

Misschien twijfelt u of het moeilijke gedrag van uw kind ligt aan de expat-situatie, uw eigen aanpak, of aan het karakter van het kind. Door middel van video-bellen kan u dergelijke vragen bespreken en advies krijgen over hoe dit probleem aan te pakken.

Cognitieve therapie

De adviezen van een cognitief therapeut zijn gericht op het versterken van gewenst gedrag, negeren van ongewenst gedrag. Ook kan er gekeken worden naar de onderliggende gedachten van ouder(s) of kind, de in stand houdende factoren die van invloed zijn op het ongewenste gedrag. De ervaring leert dat de meeste ouders genoeg hebben aan een klein aantal gesprekken, om hun pedagogische aanpak iets aan te passen en het ongewenste gedrag van het kind om te buigen naar meer gewenst positief gedrag.