Een luisterend oor

Een luisterend oor en coaching voor de positie van de 'expat-mom' en/of meerdere meereizende expat-partner

De keuze om met het gezin in het buitenland te wonen, wordt vaak bepaald door de functie en/of het bedrijf van de hoofdkostwinner. Om als stel of als gezin bij elkaar te blijven, wordt vaak het besluit genomen om met het gehele gezin (tijdelijk) in het buitenland te gaan wonen. Dit is een grote stap met veel praktische, maar ook emotionele consequenties. Er moet veel worden geregeld, iedereen moet op de nieuwe locatie weer zijn draai vinden. Van de kostwinner wordt veel aandacht en inspanning gevraagd voor de nieuwe functie op het werk. De meereizende partner en/of "expat-mom" heeft hierin een aparte positie.

De eerste maanden is iedereen druk om zijn nieuwe plek te vinden. Na enige tijd komt vaak het moment dat de meereizende partner zich gaat afvragen: "En ik dan..? Hoe voel ik mij hier? Wat mis ik? Hoe ga ik mijn tijd hier zinvol besteden?"

Uit de interviews die ik voor de start van dit bedrijf heb gehouden, bleek dat er juist bij de meereizende partner veel behoefte is aan een luisterend oor, een goed gesprek met een Nederlands sprekende professional, waarbij zij hun hart kunnen luchten en aandacht kunnen vragen voor hun positie: "Wat heb ik allemaal achter gelaten, wat kan ik hier doen om mij goed te blijven voelen en ook zinvol bezig te kunnen zijn?" 
Vragen die heel goed benaderd kunnen worden volgens de oplossingsgerichte gespreksvoering. In deze gesprekken leer je te kijken wat er al goed gaat en gebruik te maken van je sterke kanten om een volgende gewenste stap te maken. Je leert je aandacht te richten op de oplossing in plaats van het probleem. Je leert de kansen en mogelijkheden te benutten die de situatie als expat je zou kunnen bieden.

Als moeder van een in het buitenland wonende zoon en schoondochter ken ik deze soms moeilijke situatie. In de gesprekken kan gekeken worden waar je tegenaan loopt, hoe je hier het beste mee kunt omgaan.