Belangrijke informatie

| WETGEVING

Ik ben GZ-psycholoog en val daarmee onder de wetgeving van de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG). Ook ben ik op de hoogte van de bepalingen van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO.) Verder ben ik lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de daar onder vallende beroepscode en klachtenprocedure (www.psynip.nl).

| PRAKTIJKVOORWAARDEN

Als men wil dat met de behandeling gestart wordt, moeten de gezaghebbende ouders van kinderen en jongeren tot 18 jaar beiden hun schriftelijke toestemming geven. Voor de start van de behandeling wordt u geïnformeerd over de praktijkvoorwaarden.

| PROCEDURE EN KOSTEN

 Fase in het traject Duur Kosten Contact via
1  Aanmelding via contactformulier op de website  site
 2  Oriënterend gesprek  20 min   -  Skype of Facetime
 3  Op einde van oriënterend gesprek keuze maken tussen:
- online psychologische hulp *
- pedadgogische ondersteuning
- coaching expat-partner
- stoppen, geen vervolg
Skype of Facetime, of bedenktijd
nemen en op een later tijdstip
besluit bekend maken
 4  In vervolggesprek worden de wensen en doelen besproken
en het aantal en de frequentie van de gesprekken bepaald. Ook
worden de kosten en de datum evaluatie behandelplan vastgesteld.
45 min €90 Skype of Facetime
 5 Karien werkt behandelplan uit en mailt dit naar de cliënt.
Ze informeert de cliënt over de praktijkvoorwaarden
 €90  Mail
 6  Cliënt mailt ondertekend behandelplan en praktijkvoorwaarden terug. Mail
 7  Start behandeling volgens behandelplan  45 min  €90  Skype of Facetime of via een
beveiligde internetverbinding,
www.jouwomgeving.nl
 8  Evaluatie behandelplan: besluit stoppen of verlengen contact  45 min  €90  Skype of Facetime

| BETALINGSVOORWAARDEN EN VERGOEDINGEN

Karien Stolk is GZ Psycholoog (BIG geregistreerd). Facturering vindt plaats via de mail, direct na het gesprek. Betaling dient plaats te vinden voor het volgende gesprek. U kunt zelf bij uw zorgverzekering informeren of (een deel van) de kosten worden vergoed. Men zal dan vragen naar mijn registratiegegevens zoals BIG nummer en AGB-code. Deze vindt U in het blauwe tekst vak hieronder.

| AANMELDEN

Neem via het aanmeldformulier op deze website contact op met Karien Stolk.