Supervisie

Supervisanten worden uitgenodigd hun eigen expertise te ontdekken en maximaal in te zetten. Wat gaat goed en waarop kan verder gebouwd worden.

Karien Stolk is ruim 30 jaar werkzaam in de Jeugd GGz en in het onderwijs. Haar competenties liggen met name op het gebied van de toepassing van de cognitieve gedragstherapie bij de diagnostiek en behandeling van psychische problemen bij kind en jongere en de daarbij betrokken systemen. Haar specialisme is de toepassing van EMDR en cognitieve gedragstherapie bij de behandeling van complex trauma.

Momenteel is zij werkzaam als psychotraumatherapeut binnen de gesloten Jeugdzorg. Voor een uitgebreid cv zie haar pagina op LinkedIn. Karien is langdurig als praktijkopleider, maar ook als werkbegeleider en supervisor betrokken geweest bij de GZ-opleiding. Zij is sinds 2011 geregistreerd als supervisor van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie. Daarnaast is zij als Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist NIP supervisor voor de registratie als supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP.

Naast supervisie vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader, wordt ook gebruik gemaakt van de technieken van de positieve supervisie zoals beschreven door Frederike Bannink in haar boek: Positieve supervisie en intervisie.

Aanbod:

  • Supervisie (indien gewenst gedeeltelijk online door middel van video bellen)
  • Leertherapie

Doelgroep:

  • Basispsychologen en orthopedagogen die de GZ-opleiding volgen
  • Aspirant leden van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie
  • Collega’s die supervisie nodig hebben voor de registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP

Kosten:
Individuele supervisie of leertherapie bedraagt voor een sessie van 45 min €90,= (incl. BTW). Voor instellingen is dit €110,= (incl. BTW)

Aanmelden:
Aanmelding is mogelijk via het aanmeldformulier op deze site. In een oriënterend gesprek kunnen de wensen en leerdoelen met betrekking tot de supervisie of leertherapie worden besproken en nadere afspraken ten aanzien van de invulling van het traject worden gemaakt.

Reviews over Karien als supervisor:

Karien luistert goed en ze zorgt voor een veilige en inspirerende leeromgeving.
Ze werkt gestructureerd en methodisch en weet haar liefde en enthousiasme voor het vak heel goed over te brengen.